CRM systém na mieru

Informácie o vašich zákazníkoch a ich požiadavkách dostupné v reálnom čase
zaručia efektívnu spoluprácu jednotlivých oddelení.

CRM systém na mieru

Dôležitou súčasťou plynulého chodu spoločnosti je dostupnosť informácií o zákazníkoch
v reálnom čase. CRM systém pomáha vašej spoločnosti zjednodušiť dennú rutinu pri práci so zákazníkom a urýchľuje komunikáciu jednotlivých oddelení.

Vytvoríme pre vás CRM systém podľa vašich požiadaviek a zaužívaných procesov vo vašej firme. CRM systém môžeme kedykoľvek rozšíriť o nové funkcie či reporty.

Výhody CRM systému na mieru:

 • centralizované úložisko dát
 • procesné riadenie zákazníkov
 • evidovanie potrieb zákazníkov
 • cenové ponuky
 • evidencia objednávok či reklamácií
 • monitoring skladových zásob a personálnej kapacity
 • monitorovanie dodávok tovaru a služieb
 • fakturácia
 • monitoring marketingových aktivít
 • riadenie firemných procesov
 • kontakty na zamestnancov
 • možnosť pridať funkcie podľa vlastných požiadaviek

Potrebujete CRM systém na mieru?

Dohodnite si s nami stretnutie, pri šálke dobrej kávy
prejdeme spolu možnosti a postup ktorý bude najvýhodnejší.