Zákaznícky servis

Nástroje na meranie spokojnosti zákazníkov a monitorovanie incidentov
vám dávajú konkurenčnú výhodu pre zvýšenie kvality a dostupnosti.

Nástroje pre zákaznícky servis

Jednou z možností získania konkurenčnej výhody a zlepšenia obchodných výsledkov je zvýšenie kvality a dostupnosti zákazníckeho servisu.

Vytvoríme pre vašu spoločnosť jednoduché nástroje ktoré vám pomôžu zaznamenávať spokojnosť zákazníkov či monitorovať vzniknuté incidenty.

Výhody nástrojov pre zákaznícky servis:

  • jednoduché získanie referencií od zákazníkov
  • hodnotenie zamestnancov a ich prístupu
  • prieskum záujmu o nové služby či tovar
  • monitorovanie incidentov a čas ich vyriešenia
  • automatický reporting

Potrebujete aplikáciu pre zákaznícky servis na mieru?

Dohodnite si s nami stretnutie, pri šálke dobrej kávy
prejdeme spolu možnosti a postup ktorý bude najvýhodnejší.